Ngày 03/04/2020, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đã ký Quyết Định 746/QĐ- UBND Phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án hạ tầng khu trung tâm hành chính Thị Xã Phú Mỹ Giai Đoạn 1. Chủ đầu tư là UBND Thị Xã Phú Mỹ.

Văn Bản Quyết Định Khởi Công Trung Tâm Thị Xã Phú Mỹ Giai Đoạn 1
Văn Bản Quyết Định Khởi Công Trung Tâm Thị Xã Phú Mỹ Giai Đoạn 1

Theo báo cáo của Đơn vị tư vấn, thị xã Phú Mỹ hiện nay có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường và 05 xã, có diện tích khoảng 333.83,58ha, dân số thường trú năm 2017 có 158.314 người. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 230 triệu đồng/người, bằng 3,23 lần thu nhập bình quân đầu người trên cả nước.

Chương trình phát triển thị xã Phú Mỹ giai đoạn 2019-2030 là cơ sở để xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển tập trung nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực phát triển đô thị theo hướng: các Quy hoạch được phê duyệt hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020, hoàn thiện dần các tiêu chí hướng tới đô thị loại II trong tương lai; lập danh mục thứ tự các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, lộ trình và chiến lược cụ thể trong từng giai đoạn phát triển đảm bảo phù hợp với các chương trình, mục tiêu phát triển đã đề ra theo hướng bền vững.

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, thị xã Phú Mỹ bao gồm các khu chức năng như:

– Khu công nghiệp cảng, bố trí dọc theo sông Thị vải, phát triển theo hướng của chính phủ;

– Khu dân dụng hình thành 06 khu đô thị với tổng quy mô 6.644 ha gồm: Khu đô thị (KĐT) Phú Mỹ có diện tích 1.382 ha, KĐT Mỹ Xuân có diện tích 1.625 ha, KĐT Phước Hòa có diện tích 1.081 ha, KĐT Hắc Dịch có diện tích 1.172 ha, KĐT Tóc Tiên có diện tích 378 ha, KĐT Tân Hải có diện tích 1.006 ha.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp với Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị thị xã Phú Mỹ giai đoạn 2019-2030 để báo cáo xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh. Ông cũng đề nghị UBND thị xã Phú Mỹ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2030.

Ngày 03/04/2020, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đã ký Quyết Định 746/QĐ- UBND Phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án hạ tầng khu trung tâm hành chính Thị Xã Phú Mỹ Giai Đoạn 1. Chủ đầu tư là UBND Thị Xã Phú Mỹ.

Sau đây Nava Group sẽ tóm tắt các thông tin chính về việc triển khai khu trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ giai đoạn 1 này:

Bản đồ quy hoạch khu trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ
Bản đồ quy hoạch khu trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ

1. Thông tin về dự án

1.1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ.

1.2 Chủ đầu tư

– Tên chủ đầu tư: UBND thị xã Phú Mỹ

– Đại diện chủ dự án : Ban quản lý dự án đầu tư xây dụng thị xã Phú Mỹ.

– Địa chỉ: 01 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1.3 Phạm vi công suất

– Đầu tư xây dựng hạ tầng khu trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ giai đoạn 1 với diện tích khoảng 39ha ( san lâp mặt bằng với diện tích khoảng 29,6ha) trong khu đất khoảng 44ha quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính Thị Xã Phú Mỹ.